Barnkanalen - Idents

Kund: SVT Barnkanalen
År: 2013 - 2016
Längd: ca 300 st à 10 sec

Vi var med och producerade så kallade idents, eller identifikationsfilmer, för SVT Barnkanalen. Innan och under inspelningen var vi konsulter för att rigga chroma-bakgrund samt se till att allt fungerade tekniskt för att kunna göra efterarbetet så enkelt som möjligt. Efter inspelningen tog vi hand om materialet och keyade (frilade med hjälp av grön/blå bakgrund) in de medverkande i den grafiska värld som är Barnkanalens kännetecken.

SVT studio 1 - Identsinspelning 2016

Idents_Hemsida_09.jpg