San Sac Group

Kund: Hägvall & Sjöman
År: 2017
Längd: Flertalet filmer à 1-2 min

Trangsund_11.jpg

Vi fick i uppdrag av B2B-byrån Hägvall & Sjöman att producera ett flertal filmer åt deras kund San Sac Group, alla utifrån temat avfallshantering. Det som producerades var kundcase, intervjufilmer och ett seminarium. Filmerna publicerades på deras portal http://www.avfallshantering.se/