Garo Laddstolpe LS4

Kund: Garo
År: 2016
Längd: 1 min

garo1.png

Garo hade en broschyr som utgångsmaterial, där vi ombads göra en film utifrån den informationen. Vi tog fram konceptet och bokade en Tesla för att agera modell. Platsen vi ville ha var en urban miljö, men nära till naturen och vatten. Vi valde att filma på Norr Mälarstrand i Stockholm. En utmaning var att det inte fanns någon laddstolpe på plats, så vi fick ställa upp en prototyp, som då inte var inkopplad i elnätet. Inga lampor eller diodrar på stolpen lyste alltså under inspelningen, så det fick vi fixa i efterhand i redigeringen.