Videomaskinen producerar bild och ljud för tv, webb och evenemang. Vi jobbar med musikvideo, kortfilm, informationsvideo, studioprogram, vinjetter, reportage och reklamfilm. Vi kan ta hand om en hel process eller delar av den, från idé, planering och tekniska lösningar till inspelning, redigering, grafikering och ljudläggning. Alltid med varm hand.